Algemene voorwaarden

Maan photography

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Algemeen
Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe.
De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling
De fotoshoot wordt binnen 8 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. 

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Wanneer je een shoot bij mij boekt ga je automatisch akkoord dat de foto’s online en offline gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden van Maan Photography.

Mocht je dit liever niet hebben? Geen probleem, maar dan moet je dit vooraf met mij bespreken.

De digitale bestanden geven de klant recht voor eigen gebruik, het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media tenzij van te voren anders is afgesproken.

Bewerking
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze gemaakt zijn door mij.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) word de shoot verzet en kijken we samen weer naar een passende datum. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. Samen kijken we dan naar een nieuwe passende datum.

Nog vragen?
Als jullie nog andere vragen hebben dan hoor ik dit natuurlijk graag en mogen jullie mij altijd mailen naar info@maanphotography.nl.

©Maan Photography | Jan 2020