Algemene voorwaarden

Maan photography

Bij het boeken van een fotoshoot, portfolioshoot- of inspiratie dag, mentorsessie of retreat of de aanschaf van de Maan Inspiration Cards gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden van Maan Photography:

Algemeen
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Maan Photography (de fotograaf).
De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aanbetaling fotoshoot
Bij het boeken van een shoot betaal je een shootfee (zonder foto’s). Deze is voor een Newbornshoot Eur 250,- en voor de overige shoots Eur 200,-. Deze shootfee is tevens je aanbetaling waarmee je je plek in onze agenda definitief reserveert. Na de shoot kies je welke fotopakketten je graag wil hebben en ontvang je daarvoor de factuur. Op de info pagina vind je per shoot de fotopakketprijzen en wat allemaal is inbegrepen in de shootfee.

Minishoot
Voor een minishoot betaal je het volledige bedrag vooraf. Bij annulering van de minishoot door de klant vind geen restitutie plaats, aangezien de kosten voor de studiohuur al gemaakt zijn. De klant kan wel in overleg met ons zelf zorgen voor vervanging voor hun plekje.

Betaling
De facturen voor de shoot worden binnen 8 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat de factuur voor het fotopakket betaald is.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotograaf met de klant gecommuniceerd.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotograaf. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk opgelost worden. Klachten over hoe het karakter op het beeld overkomt worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor de nabewerking of de aanwezigheid van zogenaamde ruis bij slechte lichtomstandigheden.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Wanneer je een shoot bij ons boekt ga je automatisch akkoord dat de foto’s online en offline gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden van Maan Photography.

Mocht je dit liever niet hebben? Geen probleem, maar bespreek dit svp vooraf met ons.

De digitale bestanden geven de klant recht voor eigen gebruik, het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media tenzij van te voren anders is afgesproken.

Bewerking
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze gemaakt zijn door Maan Photography.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotograaf gebruikt te worden.

Verzetten / Annulering
In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) of ziekte wordt de shoot verzet en kijken we samen naar een nieuwe passende datum. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Verzetten van de shoot op verzoek van de klant is de eerste keer kosteloos. Bij een tweede keer verzetten of binnen twee weken van de shoot datum komt er Eur 50,- op de shoot prijs bij. Je houdt immers een plek in onze agenda bezet die anders gereserveerd kan worden door een andere klant.

In geval van annulering van de fotoshoot binnen vier weken van de shoot datum (uitgezonderd een geboorteshoot, hier gelden andere voorwaarden voor) door de klant, heeft de fotograaf recht op een vergoeding ter hoogte van de gedane aanbetaling in verband met misgelopen inkomsten.

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte of een geboorteshoot e.d.) vanuit Maan Photography verzet moet worden. Hierdoor zal de fotograaf niet aan de afspraak kunnen voldoen. Samen kijken we dan naar een nieuwe passende datum.

Geboorteshoot
Door het jaar heen kunnen we een beperkt aantal geboorteshoots aannemen. Hiervoor maken we een aparte geboorte overeenkomst met de gemaakte afspraken en onze algemene voorwaarden. Na akkoord van de overeenkomst betaal je een aanbetaling van 50% van de kosten. Nadat de aanbetaling voldaan is, is je plek voor de geboorteshoot definitief gereserveerd voor je. Bij annulering van de shoot binnen 14 dagen van de uitgerekende geboortedatum vind er geen terugbetaling van de aanbetaling plaats, aangezien we dan al 24/7 beschikbaar staan voor jouw bevalling.

Een geboorte laat zich niet plannen. Mocht bij aankomst bij jullie thuis of in het ziekenhuis jullie kindje toch al geboren zijn voordat ik er ben, dan maak ik alsnog een mooie reportage van de eerste uren en momenten na de bevalling. Daarnaast zal ik in overleg met jullie, in plaats van de geboorte zelf, dan in de kraamweek nog een keer terugkomen om daar een mooie reportage van te maken. Zodat je alsnog een mooie waardevolle herinnering hebt aan de geboorte en eerste momenten van jullie kindje.

Portfolioshoot – / inspiratie dagen
Bij het boeken van een portfolioshoot- of inspiratiedag betaal je een aanbetaling van Eur 75,-. Nadat de aanbetaling voldaan is, is je plek tijdens de betreffende portfolioshoot- / inspiratiedag definitief gereserveerd voor je. Bij annulering van jouw zijde draag je zelf zorg voor een vervanger. Er vindt geen terugbetaling van de aanbetaling of het volledige bedrag plaats, gezien de kosten die reeds door ons gemaakt zijn voor deze dagen.

Mocht je onverwachts op de dag zelf (door bijvoorbeeld ziekte of pech onderweg) niet kunnen komen en je hebt geen vervanger kunnen regelen, dan is dat overmacht en ontvang je een tegoedbon van Eur 100,- die je kunt gebruiken voor het deelnemen aan een andere portfolioshoot- of inspiratie dag naar keuze bij ons.

Mentorsessie
Door het jaar heen hebben we een aantal plekjes gereserveerd voor mentorsessies. Het bedrag voor een mentorsessie wordt bij het boeken van de mentorsessie naar keuze volledig betaald. Er vindt geen terugbetaling plaats, de mentorsessie kan wel in overleg verzet worden naar een ander tijdstip.

Inspiration Journey voor fotografen
Zodra termijn 1 voldaan is, is je plek tijdens deze reis definitief gereserveerd voor je. Na je boeking heb je een plek bemachtigd en kun je niet meer annuleren. Je hebt geen recht op restitutie en je dient het volledig verschuldigde bedrag voor de reis te voldoen. Of je kijkt in overleg met ons of je je plek kunt overdragen (tegen de oorspronkelijke prijs of lager) aan een collega fotograaf.

Maan Inspiration Cards
Na bestelling van de Maan Inspiration Cards ontvang je de factuur per mail. Zodra die voldaan is worden de Maan Inspiration Cards verstuurd. Bevalt dit product niet, dan kun je ze binnen 30 dagen terugsturen naar Maan Photography, mits ze onbeschadigd zijn en er geen gebruikssporen te zien zijn.

Nog vragen?
Als jullie nog andere vragen hebben dan horen we dit natuurlijk graag en kun je ons altijd mailen via info@maanphotography.nl.

©Maan Photography | Juni 2024